Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117):

– sesja letnia – 5 czerwca 2020 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 5 marca 2020 r.;
– sesja zimowa – 4 grudnia 2020 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 4 września 2020 r.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →