Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2023

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów (cz. pisemna) na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.):

– sesja letnia – 2 czerwca 2023 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 2 marca br.;
– sesja zimowa – 1 grudnia 2023 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 1 września br.

 

Osoby przystępujące ponownie do egzaminu prosimy o przesyłanie stosownych wniosków (zał. 9 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego) w terminach:

– sesja letnia  – do 7 kwietnia br.;

– sesja zimowa – do 6 października br.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →