Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

 

sesja letnia – 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
sesja zimowa – 12 grudnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.

 

Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.

Zgodnie z treścią uchwały KRIA nr O-36-IV-2014  z dnia 21.08.2014r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowalnych
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przedmiotowa opłata wynosi:

 

1) z tytułu kwalifikowania 800 złotych (osiemset złotych 00/100)
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 złotych (osiemset złotych 00/100)
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Opłata w wysokości j/w dotyczy wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, złożonych od dnia 10 sierpnia 2014 roku.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →