Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Termin egzaminu na uprawnienia 06.2018r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725):
– sesja letnia – 8 czerwca 2018 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 8 marca 2018r.

 

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 01.03.2018r. wynoszą:

 

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
  – z tytułu kwalifikowania = 935 zł
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 935 zł
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 555 zł
 • dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
  – z tytułu kwalifikowania = 1405 zł
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1405 zł
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 810 zł
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →