Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Szkolenie: ochrona przeciwpożarowa 23/09/2014r.

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
  rozpoczyna nową edycję szkoleń zawodowych, skierowaną do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
  W cyklu „program obowiązkowy”, który dedykowany będzie elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się szkolenie na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb i zakres, a także rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Celem szczególnym szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
  Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której misją gospodarczą jest – między innymi – zapewnienie kompleksowej pomocy w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów, „jednocześnie komponujących się z wizją architektoniczną”.
  Szkolenie odbędzie się
  23 września 2014r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SARP O/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach
  (Galeria Architektury SARP / ARCHIBAR).
  Główny prowadzący:
  Mgr inż. Marian Skaźnik
  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży – w tym symulacji CFD.
  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
   Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIARP
  SARP Zarząd O/Katowice
  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →