Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Stanowisko KRIA RP w sprawie „Komentarza” DSOIA RP

Poniżej zamieszczamy korespondencję KRIA w sprawie „Komentarza do przepisów Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, którego współautorem jest Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP.

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →