Śląska Okręgowa Izba Architektów
SLOIA

Sprawozdanie z V Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z V Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP, który odbył się siedzibie SLOIA RP w Katowicach w dniu 24 marca br.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →