Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Spotkanie w sprawie KEZA i Standardów – 02.06.2016r.

 

W związku ze zbliżającymi się: Sprawozdawczym Krajowym Zjazdem IARP oraz Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem IARP, zwołanych w dniach 10 i 11-12.06.2016r.
w  Warszawie, a poświęconych sprawom sprawozdania z działalności IARP w 2015r. oraz przyjęciu przez IARP dokumentów: nowelizacji KEZA oraz Standardów Wykonywania Zawodu Architekta, w imieniu Rady SLOIA RP zapraszamy delegatów okręgu na zjazd krajowy oraz zainteresowanych w/w zagadnieniami członków izby okręgowej na spotkanie w siedzibie SLOIA RP w Katowicach, przy ul. 3-go Maja 11  w dniu 02.06.2016r. o godz. 15.30 poświęcone zaprezentowaniu w/w dokumentów, dotychczasowej opinii Rady SLOIA RP oraz wypracowaniu wytycznych i stanowiska dla delegatów SLOIA RP na zjazd krajowy.

 

Zainteresowanych tematem członków izby prosimy o zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu najpóźniej do dnia 31.05.2016r. na adres mailowy: slaska@izbaarchitektow.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pozwoli na przesłanie projektu KEZA oraz Standardów do zainteresowanych członków SLOIA RP.

 

Tematy będące przedmiotem Krajowego Zjazdu Nadzwyczajnego dotyczą wszystkich członków naszej izby.
Dyskutowane od wielu miesięcy, również w trakcie debaty środowiskowej w ramach Konferencji Grupy Wyszehradzkiej w Ustroniu, organizowanej w kwietniu br. przez naszą izbę, budzą nie tylko wiele emocji, ale również ukazują nawet skrajnie różne opinie na ich temat.

Nie mając jednak wpływu na termin dostarczenia do delegatów, przez biuro krajowego zjazdu, ostatecznych wersji dokumentów zjazdowych wraz z projektami uchwał,
Rada SLOIA RP uważa za zasadne przedstawienie tych dokumentów w wersji dotychczasowej gronu naszych członków oraz zapoznanie się z opiniami nie tylko co do ich treści, ale również trybu ich wprowadzenia do obowiązywania w IARP.

 

Liczymy na opinie i na obecność jak najszerszej reprezentacji naszego środowiska zawodowego w spotkaniu w siedzibie SLOIA.

Sprawy Kodeksu Etyki i Standardów Wykonywania Zawodu dotyczą przecież każdego architekta wykonującego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, członka IARP.

Nie pozostańmy obojętni wobec spraw, które mają wpływ na wykonywany przez nas zawód.

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →