Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Spotkanie robocze Grupy V-4, Ustroń, 23-25.04.2015r.

W dniach 23 – 25 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie robocze grupy V-4 w Ustroniu.
W spotkaniu organizowanym przez KRIA RP oraz SLOIA RP wzięli udział przedstawiciele Izb Architektów Krajów Grupy Wyszehradzkiej – polskiej, czeskiej, słowackiej i węgierskiej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i informacji oraz porównanie zakresu usług architekta, wykonywania zawodu i legislacji z tym związanej w poszczególnych krajach V-4 i na tle krajów rozwiniętych EU. Pomimo różnic w organizacji poszczególnych izb i regulacji przepisów budowlanych, efekty i problemy postsowieckiego bloku są podobne – marginalizacja architektów, napór inżynierów. Podpisane zostało memorandum ustalone na poprzednim spotkaniu V-4 w Brnie z założeniem wypracowania wspólnego stanowiska Grupy V-4 w reprezentacji ACE (IARP zawiesiła członkostwo), jak i budowy wspólnego, jednolitego rynku dla usług architektonicznych (promocja dobrych praktyk, konkursy, edukacja, eliminacja barier, harmonizacja procedur i standardów, adekwatne honoraria) w ramach rynku EU.

 

Jak słusznie zostało zauważone, doświadczenie ze spotkań Grupy V-4 powinno być szeroko udostępnione pozostałym rozwijającym się krajom Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Obrady zakończyła ożywiona dyskusja w panelu poświęconym technologii BIM. W związku z implementacją dyrektywy unijnej 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, omawiane były szanse i zagrożenia dla architektów. Przedstawiono przykłady zastosowania BIM. Narzędzie szeroko reklamowali przedstawiciele i sprzedawcy firm Graphisoft i Autodesk zaproszeni do dyskusji.

 

Rola i znaczenie BIM wydaje się być istotne zwłaszcza na wątłych rynkach usług architektonicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Izby Architektów Grupy V-4 powinny monitorować wdrażanie technologii BIM jak również ocenić, oszacować skutki oraz koszty wprowadzenia, mając na uwadze przede wszystkim interes architekta.

 

Mikołaj Machulik, architekt IARP
Sekretarz SLOIA RP

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085105944838836.1073741833.1060001534015944&type=1

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →