Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Spotkania Komisji: ds. Legislacji oraz ds. Ochrony Wykonywania Zawodu

24 lutego 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady IARP w Warszawie odbyły się dwa spotkania:
Komisji Legislacyjnej przy KRIA oraz Komisji ds. Ochrony Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA.

 

Komisja Legislacyjna dyskutowała m.in. nad propozycją Małopolskiej Okręgowej IARP w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nowelizacji, opracowany przez Zespół ds. Legislacji przy Radzie MPOIA zawiera propozycję usystematyzowania i uproszczenia projektu budowlanego. Podczas obrad Komisji dyskutowano również nad propozycją nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz skutkami nowelizacji Prawa Budowlanego.
Śląską Okręgową IARP reprezentował arch. Mikołaj Machulik – członek Komisji ds. Legislacji z ramienia SLOIA.

Komisja ds. Ochrony Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA zebrała się po raz pierwszy.

Podczas spotkania dyskutowano o zadaniach Komisji oraz nad jej strukturą organizacyjną. Podkreślano znaczenie działań na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu przez architektów, szczególnie w zakresie monitorowania konkursów i przetargów. Śląską Okręgową IARP reprezentowała arch. Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Rady SLOIA.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto:
– przedstawiciele Krajowej Rady IARP: arch. Sławomir Żak i arch. Piotr Gadomski – Wiceprezesi KRIA, arch. Piotr Franta i arch. Jacek Miller – Członkowie KRIA a także arch. Krzysztof Ozimek – Sekretarz KRIA
– pozostali przedstawiciele Okręgowych Izb: arch. Marek Tarko (Przewodniczący Małopolskiej OIA), arch. Krzysztof Frąckowiak (Przewodniczący Wielkopolskiej OIA), arch. Krzysztof Nowak (Mazowiecka OIA), arch. Andrzej Małek (Podkarpacka OIA), arch. Aleksander Furmanek (Kujawsko-Pomorska OIA) oraz arch. Michał Staszewski i arch. Janusz Gujski (Pomorska OIA).

Informacja pochodzi ze strony Małopolskiej OIA RP: http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/749-dwa-spotkania-w-siedzibie-kria

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →