Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

SPAW’15- przesunięcie terminów

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

pragniemy poinformować, że z powodów organizacyjnych – nie w pełni zależnych od Stowarzyszenia SARP – nastąpiła zmiana terminów drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury  SPAW ’15. Premierowa wystawa prac zgłoszonych do przeglądu towarzyszyć będzie imprezie „4 Design Days”, która odbędzie się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym – w dniach od 11 do 14 lutego 2016 roku.

 

Pozwoliło to na wyznaczenie dodatkowego terminu składania prac: do 10 stycznia 2016 roku. Prace należy przesyłać na adres biuro@sarp.katowice.pl , lub składać osobiście na nośnikach pamięci (np. CD/DVD, flash USB) w biurze SARP O/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9, w godzinach pracy biura.

Wraz z pracą należy przesłać / złożyć informacje jak poniżej:

ZGŁASZAJĄCY:                  Imię i Nazwisko / Nazwa Pracowni; e-mail; telefon

DANE OBIEKTU:                Nazwa obiektu;  Adres obiektu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr); Autor / Autorzy

 

Informujemy jednocześnie, że rozmiary drukowanych plansz – ze względu na warunki systemu ekspozycyjnego – mogą ulec zmianie. Nie ulegają zmianie pozostałe warunki udziału (w załączeniu). Przypominamy, że jednym z warunków uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przy zgłoszeniu.

 

Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Sekretarz Oddziału SARP Katowice

Henryk Piątek

 

Sekretarz SLOIA RP

Mikołaj Machulik

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →