Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Co łączy lekarza, doradcę podatkowego i architekta? Do przedstawicieli tych zawodów przychodzimy po poradę. Zdrowie, relacje z prawem, czy przestrzeń, która nas otacza nieustanie wpływają na jakość naszego życia. Podejmujemy ważne decyzje, często potrzebna jest konsultacja. Rola takiego doradcy, to nie tylko kwestia wiedzy, kompetencji czy wykształcenia, ale przede wszystkim zaufania. Samorządy zawodów zaufania publicznego z województwa śląskiego podpisały dziś porozumienie, na mocy którego stworzą platformę wymiany poglądów i  doświadczeń.

 

 

Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy od dziś w  ważnych sprawach będą mówić jednym głosem.
W środę 27 kwietnia 2016 zostało podpisane porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 
„Potrzeba nam powrotu do merytorycznej, rzeczywistej debaty niesłychanie ważnej w życiu społecznym, w każdej jego przestrzeni. Zebrali się tu dzisiaj  przedstawiciele wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego, po to aby rozpocząć nowy etap debaty międzyśrodowiskową. Obserwujemy zawężanie się środowisk do swoich problemów, powstają tak zwane „getta” specjalizacyjne. Chcemy stworzyć przestrzeń do tego dialogu. To nie tylko symboliczne porozumienie, ale też nasz wspólny głos w obronie samorządności i jej znaczenia dla kształtowania społeczeństwa. Samorządność nie zawsze bywa pieszczochem władzy. Nie jest dana raz na zawsze, musimy ją pielęgnować” – powiedział Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz.

 
Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji i odgrywa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują  zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa. Podobne projekty, związane z funkcjonowaniem zrzeszeń samorządów zawodowych, zostały zainicjowane już na poziomie krajowym, a także na obszarze województwa mazowieckiego i łódzkiego. Powołanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyczyni się do wzmocnienia idei samorządności na terenie województwa śląskiego.

 
„Jest bardzo wiele tematów przynależnych każdemu z tych samorządów, które w mojej ocenie są interdyscyplinarne i pozwalają na wymianę poglądów i dzielenie się doświadczeniami np. jeśli chodzi o system szkolenia czy jak wygląda postępowanie dyscyplinarne
w poszczególnych samorządach.”- mówił podczas spotkania dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Ryszard Ostrowski.

 
Po podpisaniu porozumienia prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Brukiewicz zaproponował powołanie na pierwszą prezydencję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacka Kozakiewicza. Pomysł zyskał poparcie przedstawicieli pozostałych samorządów zawodowych. Zgodnie z zasadami porozumienia prezydencja ta będzie trwała 6 miesięcy.

 

 

Porozumienie podpisali przedstawiciele 15 samorządów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego:

Izba Komornicza w Katowicach
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Izba Aptekarska
Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
Beskidzka Izba Lekarska
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Izba Notarialna w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Śląska Izba Lekarska

 

Cele powołania Forum to:

1. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum,
2. wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
3. tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
4. integracja środowisk zawodowych,
5. wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →