Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Śląski Przegląd Architektury – SPAW ‘15 druga edycja

Organizatorami przeglądu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – o/Katowice wraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów.

 
Do Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa można zgłaszać prace – dzieła architektoniczne, zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego, jak również zaprojektowane przez twórców z Województwa Śląskiego zrealizowane poza granicami Województwa, których proces budowy został zakończony do momentu zgłoszenia do przeglądu.

 
Warunki drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury zostaną opublikowane już 3 czerwca 2015r

http://www.sarp.katowice.pl/slaski_Przeglad_Architektury___SPAW_15.html

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →