Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Śląski Przegląd Architektury – SPAW ‘15 druga edycja – aktualizacja

Poniżej zamieszczamy Warunki drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury:

 

 

Link do formularza: http://studioarcis.pl/formularz

 

 

Informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej SARP o/Katowice:
http://www.sarp.katowice.pl/slaski_Przeglad_Architektury___SPAW_15.html

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →