Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Rewitalizacja i ożywienie centrum – Konferencja polsko-francuska – 11.06.2015

 

Zapraszamy na doroczną polsko-francuską konferencję, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne. Tegoroczna konferencja poświęcona zostanie kwestii ożywiania centralnych obszarów miasta.

 

Tytuł konferencji:
REWITALIZACJA I OŻYWIANIE CENTRUM MIASTA W KONTEKŚCIE RÓWNOWAŻENIA PROCESÓW SUBURBANIZACJI

 

DATA: 11 czerwca 2015 r.

 

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe – Katowice,
Sala balowa C (ul. Olimpijska, Katowice), wejście od strony katowickiego Spodka.

 

Konferencja ma charakter otwarty.
WSTĘP WOLNY !

 

Plakat, wstępny program i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach >>>
www.maison-saint-etienne.com

====================================
Przyciąganie mieszkańców do centrum miasta, jako kluczowej miejskiej przestrzeni publicznej, miejsca spotkań, wymiany i ekspresji, stanowi upowszechniający się w dużych europejskich miastach trend rozwojowy. Strategia ta może także korespondować z dążeniem do ograniczenia żywiołowej suburbanizacji, a tym samym ochrony niezabudowanych zielonych terenów podmiejskich. Uczynienie z centrum miasta przestrzeni życia mieszkańców nie jest jednak zadaniem łatwym, szczególnie w tych miastach, których specyficzny rozwój nie sprzyjał wykształceniu tradycyjnego rynku miejskiego.

Miasta partnerskie, Katowice i Saint-Etienne, realizują obecnie szereg projektów mających na celu ożywienie centralnych obszarów miasta poprzez nadanie im nowych funkcji (…)
=====================================

Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
ul. Różyckiego 14 c, 40-028 Katowice
tel./fax. :0048 32 205 31 24
e-mail : robert.pyka@maison-saint-etienne.com
www.maison-saint-etienne.com

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →