Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Relacja ze spotkania przedstawicieli samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

12 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, na zaproszenie Wiceministra  Tomasza Żuchowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.

Po raz kolejny do rozmów zaproszeni zostali wszyscy Przewodniczący rad okręgowych izb zawodowych. Ze strony Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP uczestniczyli: Przewodnicząca Rady SLOIA RP Małgorzata Pilinkiewicz i Sekretarz Rady SLOIA RP Mikołaj Machulik.

 

Agenda spotkania obejmowała m.in. projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach, projekt ustawy „inwestycyjnej”, nowelizację warunków technicznych, interpretacje i odstępstwa. Krótki czas, ograniczony, jak się okazało, planowanym tego dnia na godz. 16:00 expose Premiera  Mateusza Morawieckiego, nie pozwolił wyczerpać tematu.

Finalny projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach ma zostać opublikowany w połowie stycznia 2018 r.

Po spotkaniu, z Departamentu  Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, otrzymaliśmy krótkie prezentacje (zamieszczone poniżej) podsumowujące tematykę nowelizacji warunków technicznych oraz odstępstw od przepisów prawa budowlanego.

Na tę ostatnią pragniemy zwrócić szczególną uwagę Koleżankom i Kolegom, przypominając, że odstępstwa z art. 9 prawa budowlanego nie służą omijaniu prawa we własnym, wąsko pojętym interesie.

 

Jednocześnie informujemy, że wbrew informacji w sprawozdaniu http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798196-p_1.htm  na spotkaniu, nie padły wnioski ze strony MIiB o połączeniu izb architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów w jedną izbę zawodową. Taki postulat zgłosił jedynie Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Dobrucki  i został on uznany, w odpowiedzi Wiceministra Tomasza Żuchowskiego,  za niemożliwy w obecnym stanie.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Mikołaj Machulik, Architekt IARP
Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →