Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Relacja z XVII SOZ SLOIA RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Członkowie SLOIA RP,

 

W sobotę 16 marca br. obradował XVII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd SLOIA RP, w trakcie którego zaprezentowano sprawozdania z działalności organów SLOIA RP za rok 2023 (w tym także sprawozdanie finansowe), przedstawiono ważniejsze wydarzenia i wyróżniające się aspekty działalności tut. Rady (m. in. wspólna konferencja z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, utworzenie Bazy Śląskich Architektów, spotkanie młodych – FORMA) oraz informację dotyczącą oferty szkoleń, jakie SLOIA RP zorganizowała dla swoich członków.

 

W trakcie obrad zwrócono szczególną  uwagę na sytuację finansową okręgu w związku ze zmianą zasad redystrybucji środków w roku 2024 w kontekście prezentacji przez Skarbnika SLOIA RP projektu budżetu na bieżący rok.

 

W dyskusji poruszono wiele problemów, z jakimi spotykają się architekci – członkowie SLOIA RP w swojej pracy zawodowej oraz spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego architektów.

 

Zjazd przyjął uchwały przewidziane porządkiem obrad, a także – decyzją delegatów – 3 dodatkowe, które powstały na podstawie wniosków złożonych, w trakcie trwania obrad, do Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ważnym i wzruszającym momentem tegoż spotkania było uhonorowanie naszego Kolegi architekta Ryszarda Jurkowskiego w formie prezentacji filmu poświęconego jego życiu, twórczości i ważniejszym realizacjom – były gratulacje, kwiaty, podziękowania.

 

Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować delegatom za liczny i czynny udział w zjeździe okręgowym oraz udzielenie absolutorium.

 

Dziękujemy również partnerom, którzy  towarzyszyli nam podczas całego dnia obrad: FAKRO Sp. z o.o., Miedziński Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ZM Silesia S.A.

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →