Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Relacja z posiedzenia Rady SLOIA RP

7 kwietnia 2015 r. odbyło się 14 posiedzenie Rady SLOIA RP. Poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu organizacji i przebiegu X Sprawozdawczego Zjazdu, realizacji podjętych na zjeździe uchwał, bieżącym sprawom członkowskim i finansowym oraz sprawom konkursów i przetargów.

 

 

X Sprawozdawczy Zjazd SLOIA.

 

Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować delegatom za czynny udział w okręgowym zjeździe i udzielenie jednomyślnego absolutorium. Frekwencja wyniosła 83%, a oprócz delegatów gościło wielu członków. Na zjeździe przyjęto wszystkie uchwały „statutowe” oraz dwie „zjazdowe” i przekazano kilka wniosków. Stanowisko podjęte uchwałą „zjazdową” dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu na Panteon-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie zostało niezwłocznie przekazane do KRIA RP. Stanowisko SLOIA RP w sprawie kodeksu budowlanego zostało, po konsultacjach okręgowych, przekazane KRIA jeszcze przed zjazdem 25.03.2015r. na odbywającym się posiedzeniu KRIA RP.

 

 

Nowelizacje prawa.

 

Rada SLOIA RP pragnie jeszcze raz podziękować za poświęcony czas i wysiłek analizie projektu zmian prawa budowlanego. Już w tej chwili czeka nas analiza projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do której zapraszamy i zachęcamy, zwłaszcza w okoliczności zlikwidowanej Izby Urbanistów. Na 13.04.2015r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej przy KRIA RP, które dotyczyć będzie podsumowaniu i analizie obydwu tematów. Przedstawiciele SLOIA RP będą obecni.

 

 

Monitoring konkursów i przetargów.

 

W rezultacie korespondencji SLOIA RP i zaistniałych okoliczności przetarg na projekt modernizacji amfiteatru w Siemianowicach Śląskich został unieważniony przez zamawiającego.

 

W odpowiedzi na nasze zapytania i sugestie w sprawie przebudowy rynku w Pszczynie otrzymaliśmy bardzo ogólnikowe pismo burmistrza Dariusza Skrobola (w załączeniu), ale jednocześnie duże zainteresowanie i poparcie lokalnych mediów. O dalszych etapach będziemy informować.

 

Sprawa konkursu na osiedle TBS w Jaworznie. Stanowisko Rady SLOIA RP zostało przekazane i jest jednomyślne. Wpływają rezygnacje sędziów. Oczekujemy odpowiedzi zamawiającego, organizatora konkursu.

 

 

Sprawy członkowskie.

 

Przyjęto nowych lub przywrócono w prawach członka 23 osoby. Skreślono lub zawieszono 4 członków.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →