Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Regulacje prawne tzw. tarczy antykryzysowej a wykonywanie zawodu architekta

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

Poniżej zamieszczamy opracowanie dotyczące regulacji prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej z perspektywy wykonywania zawodu architekta, przygotowane w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →