Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Raport Przestrzeń życia Polaków – Konsultacje społeczne

W związku ze skierowaniem do Izby Architektów  RP pisma z Kancelarii Prezydenta RP z dnia 4.09.2014r. w sprawie konsultacji społecznych dot. Raportu „Przestrzeń życia Polaków”, powstałego z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i przygotowanego przez niezależny zespół ekspertów, pod kierownictwem senatora Janusza Sepioła, zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP o zapoznanie się z załączonym dokumentem i wniesienie ewentualnych opinii lub uwag na adres biura izby (slaska@izbaarchitektow.pl) do dnia 22.09.2014r.
          Uwagi członków izby pozwolą na wniesienie, poprzez KRIA RP do dnia 25.09.2014r. do Kancelarii Prezydenta RP, stanowiska i opinii środowiska architektów na temat projektu Raportu, a w tym, proponowanych przez jego autorów, inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania miejscowego, rewitalizacji, jak również rekomendowanych zmian dotyczących polityki miejskiej, rozwoju terenów wiejskich oraz edukacji dotyczącej kultury kształtowania przestrzeni.
          Mamy nadzieję, że aktywny udział członków izby architektów w procesie opiniowania aktów prawnych lub innych dokumentów, dotyczących spraw i zagadnień kształtowania przestrzeni i architektury, nie tylko pozwoli na szeroką prezentację opinii środowiska w ważnych dla nas wszystkich sprawach, ale również przyczyni się do rozpowszechnienia potrzeby społecznych dyskusji i debat, o których piszą autorzy Raportu.
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP
Informacje dot. Raportu:  http://www.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1920
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →