Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Przepisy przejściowe do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych-informacja KRIA

Poniżej zamieszczamy informację KRIA RP dotyczącą możliwości stosowania, dla postępowań wszczętych i niezakończonych do 31 grudnia br., dotychczasowych przepisów dotyczących  oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

 

 

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →