Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji możemy zapoznać się z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który został przekazany po konsultacjach publicznych do Komisji Prawa.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285403/12353178/dokument287701.pdf

 

Nowe warunki techniczne będą obowiązywały już za pół roku, od 1 stycznia 2018 roku.

 

Komentarze i uwagi prosimy przesyłać na adres naszego biura:

slaska@izbaarchitektow.pl

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →