Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Projekt Rozporządzenia ws zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa – konsultacje społeczne

W związku z bardzo krótkim terminem wyznaczonym na zaopiniowanie i przedstawienie ewentualnych uwag do Projektu rozporządzenia w sprawie zakresu przestrzennego województwa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym dokumentem. Osoby zainteresowane wnoszonymi zmianami w prawie, prosimy o wyrażenie opinii lub uwag na adres slaska@izbaarchitektow.pl lub bezpośrednio na adres Komisji KRIA: legis@izbaarchitektow.pl do dnia 5.09.2014r.
Pozwoli to na wypracowanie pełnego stanowiska środowiska śląskich architektów, członków SLOIA RP i przesłanie do Komisji ds. Legislacji przy KRIA RP.

Wszelkie uwagi proszę przesyłać w formie edytowalnej tj. dokument programu Word, czcionką Times New Roman 12, interlinia pojedyncze, w lewym górnym rogu proszę o podanie imienia i nazwiska wnoszącego uwagi oraz okręgu.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →