Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Projekt Rozporządzenia ws zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa – konsultacje społeczne

Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pragnie gorąco podziękować wszystkim członkom, którzy pomimo krótkiego czasu, aktywnie włączyli się w analizę przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Projektu Rozporządzenia w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, poświęcili swój cenny czas na wystosowanie uwag i opinii.
Propozycja Ministerstwa wymagała wiedzy szczególnej, w tym doświadczenia w rozwiązywaniu zagadnień planistycznych, stąd szczególne podziękowania dla planistów / urbanistów, którzy podzielili się swoją wiedzą z izbą architektów.
SLOIA RP przyjęła poglądy koleżanek i kolegów, opisane w przesłanych opiniach.
Zgodnie z zaleceniami KRIA RP uwagi zostały ujęte w formie stanowiska SLOIA RP i przesłane do KRIA RP oraz adres mailowy Komisji ds. legislacji, uwzględniając nazwiska osób, autorów uwag i opinii.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →