Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Projekt nowej Ustawy o zawodzie architekta

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

 

Przekazujemy Państwu do wglądu projekt nowej Ustawy o zawodzie architekta, przygotowany przez Prezydium KRIA i przekazany do MIiB w dniu 19.01.2017r.

Jest to propozycja  przygotowana przez Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów w ramach udzielonego pełnomocnictwa (pkt 5 protokołu z posiedzenia KRIA nr 076/IV/2016, 20.12.2016r.) i otrzymana do wiadomości SLOIA z KRIA w  dniu 01.02.2017r.

 

W załączeniu przekazujemy również dotychczasowe stanowisko Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, odnoszące się do zaproponowanych zapisów, które zostało przesłane do KRIA w marcu br.

Ze względu na wagę i istotę zagadnień będących przedmiotem prac legislacyjnych dotyczących naszego zawodu, uważamy za konieczne zaprezentowanie merytorycznych uwag wraz z propozycją ewentualnych zapisów, które byłyby odzwierciedleniem głosu środowiska, które reprezentujemy.

 

Zagadnienia roli, miejsca i odpowiedzialności architekta w procesie inwestycyjnym, jak również propozycja nowelizacji sposobu kwalifikacji i uzyskania prawa do wykonywania zawodu, w powiązaniu z projektem Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego i projektem ustawy o zawodzie architekta i samorządzie zawodowym architektów, były przedmiotem obrad i dyskusji w trakcie drugiego dnia XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Krajowej Izby Architektów w Gdańsku w dniach 2-3.06.2017r.

 

W związku z toczącymi się zaawansowanymi pracami w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącymi nowych uregulowań legislacyjnych obejmujących zawód architekta i samorząd zawodowy architektów, o których informowaliśmy również w sprawozdaniu Przewodniczącej Rady SLOIA ze spotkania z dnia 15.05.2017r., zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z udostępnionymi dokumentami oraz o wyrażanie opinii, spostrzeżeń bądź uwag do zaproponowanych zapisów i przesłanie ich w terminie do 19 czerwca br. włącznie, na adres biura Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP: slaska@izbaarchitektow.pl

Otrzymany  materiał posłuży jako uzupełnienie dotychczasowego stanowiska tut. Rady w tej kwestii.

 

 

Rada  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →