Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Projekt budowlany w świetle przepisów prawa

W dniach 10-11 marca 2022 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Praktyka prawa inwestycyjnego – Anatomia projektu budowlanego” zorganizowana w trybie on-line przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP we współpracy merytorycznej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Małopolskim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Krajową Radą Izby Architektów RP.

 

Podczas dwóch dni konferencji kol. arch. Grzegorz Jachym, członek KRIA i Koordynator Komisji prawa Inwestycyjnego przy KRIA, przedstawił prezentację, w której w kompleksowy sposób ujęto wszystkie zagadnienia związane z projektem budowlanym, zarówno w kontekście zapisów ustawy Prawo budowlane, jak i Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prezentacja wykładu zawiera zbiór regulacji dotyczących projektu budowlanego wraz komentarzami, wyjaśnieniami oraz przykładami opracowania poszczególnych elementów projektu (w tym rysunków). Prezentacja została opracowana w oparciu o doświadczenie i wiedzę nabytą podczas prac ministerialnych oraz konsultacji nad zmianami aktów prawnych dotyczących projektu budowlanego, w których brali udział przedstawiciele IARP oraz jest wyrazem stanowiska dot. zakresu sporządzania projektu, rekomendowanego przez Krajową Radę IARP.

 

Poniżej zamieszczamy linki do ww. prezentacji umożliwiającej jej pobranie:

 

Projekt budowlany w świetle przepisów prawa

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →