Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Pożegnanie architekta Andrzeja Urbana

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Katowice żegnają

 

architekta Andrzeja Urbana

 

Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego (później Wydziału Architektury i Krajobraz) Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w latach 1988-1992, Głównego Architekta Województwa
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 1998-2005,
Zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 2005-2011.

 

Rodzinie oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście wyrazy szczerego
współczucia składają w imieniu środowiska śląskich architektów

 

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
oraz Zarząd SARP o/Katowice

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →