Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Kondolencje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mecenasa

Józefa Wolnika

Rodzinie, Partnerowi i współpracownikom Kancelarii „Wolnik, Opałko i Partnerzy”
oraz wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →