Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Porozumienie SLOIA RP – SARP

W siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, na Nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczyli Prezes SARP O/Katowice, Prezes SARP O/Częstochowa, Wice Prezes SARP Oddział Bielsko-Biała oraz sędziowie – członkowie oraz przedstawiciele KSK Oddziałów SARP jw., w dniu 20 maja 2015 roku zostało podpisane, przez najważniejsze organizacje zrzeszające i reprezentujące architektów na terenie Województwa Śląskiego, Porozumienie w sprawie organizacji konkursów na twórcze prace projektowe w dziedzinie urbanistyki i architektury.

 

 

Jest to ważny i historyczny moment dla naszego środowiska zawodowego.
Odnieśliśmy wspólnie sukces w dążeniu do integracji i wykorzystaniu potencjałów różnych organizacji jednego środowiska.

 

 

Naszym celem jest z jednej strony ochrona zawodu, dbałość o warunki jego wykonywania i doskonalenie zawodowe, a z drugiej bliska współpraca z jednostkami korzystającymi z finansów publicznych dla realizacji inwestycji, powstałych w wyniku pracy architektów.

 

 

Jako środowisko zawodowe architektów możemy i powinniśmy stać się sprawnym i kompetentnym partnerem w takich przedsięwzięciach, korzystając z wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej naszych członków, sędziów konkursowych, którzy reprezentując środowisko architektów będą służyć pomocą dla zamawiających przy organizacji konkursów, których regulaminy i warunki spełnią oczekiwania zarówno architektów jak zamawiających.

 

 

Sygnatariuszami porozumienia zostali:

  • Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Katowice
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Bielsko-Biała
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Częstochowa

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1098104100205687.1073741834.1060001534015944&type=1

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →