Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ponowny egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Kandydaci, pragnący uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy nie zaliczyli poprzednich egzaminów kwalifikacyjnych, proszeni są o zadeklarowanie, do dnia 20 kwietnia br., w formie pisemnej do sekretariatu SLOIA RP, chęci ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji letniej 2015, tj. 12 czerwiec 2015 roku.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →