Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Podziękowanie dla Delegatów na Zjazd Okręgowy SLOIA RP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Delegaci na Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd SLOIA RP,

 

W imieniu Rady SLOIA RP serdecznie dziękuję za aktywny udział w głosowaniu elektronicznym Uchwał XIV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP, które trwało w dniach 21 – 28 marca 2020 r., za zrozumienie zaistniałej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 i koniecznością wykorzystania, po raz pierwszy, nowej formy głosowania, a jednocześnie przepraszamy za niedogodności z tym związane.

Po raz kolejny członkowie SLOIA RP wykazali się dużą odpowiedzialnością i dobrą organizacją, umożliwiającą zarówno osiągnięcie przez zjazd quorum głosujacych, jak i podjęcie prawomocnych uchwał – za to również serdecznie dziękujemy.

Ubolewamy, że zaistniałe okoliczności uniemożliwiły nam tradycyjne doroczne bezpośrednie spotkanie, którego nie zastąpi kontakt elektroniczny. W zaistniałej sytuacji, mając na uwadze zdrowie i życie, konieczne było podjęcie kroków zapewniających bezpieczeństwa tak Delegatom, jak i naszemu personelowi biurowemu.

Mamy nadzieję że za rok XV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd SLOIA  RP odbędzie się w tradycyjnej  formule spotkania w siedzibie naszej izby w Katowicach.

 

Jednocześnie serdecznie gratulujemy wszystkim Przewodniczącym organów SLOIA RP oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w ich pracę, uzyskania pozytywnej oceny zrealizowanych w 2019 roku działań, w formie przyjętych przez zjazd uchwał zatwierdzających ich działalność.

Mamy nadzieję, że będzie to źródłem zarówno satysfakcji, jak i motywacją do dalszej pracy na rzecz SLOIA RP i naszego środowiska architektonicznego.

 

Do zobaczenia za rok na XV Sprawozdawczym Okręgowym Zjeździe SLOIA RP.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu Rady SLOIA RP

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →