Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Podziękowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej!

 

Za nami wiosenna sesja egzaminacyjna, którą po raz pierwszy w historii organizacji egzaminu na uprawnienia, przeprowadziliśmy w końcu lata. Przyczyną takiego stanu rzeczy stała się sytuacja epidemiczna w kraju, ponieważ termin czerwcowy ze względów bezpieczeństwa okazał się niemożliwy do realizacji.

 

Trwająca pandemia wymusza na nas nietypowy i szczególny sposób działania związany z przestrzeganiem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Pomimo tych utrudnień udało się sprawnie przeprowadzić wiosenną sesję egzaminacyjną. Stanowi to kolejne, jakże ważne, doświadczenie w naszej izbowej działalności. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udowodniliśmy, że nawet w tak trudnej sytuacji jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować na rzecz naszych członków i kandydatów do uzyskania uprawnień.

 

Mając powyższe na uwadze pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP oraz zaproszonym, do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej, Gościom za włożony wysiłek w przeprowadzenie tego egzaminu.

Szczególne podziękowania składam Koledze Wojciechowi Podleskiemu Przewodniczącemu OKK SLOIA RP, którego doświadczenie, spokój i opanowanie przyczyniły się do doskonałej, acz bardzo trudnej, organizacji egzaminu, w tych specyficznych warunkach. Składam serdeczne podziękowania Pani Dominice i Pani Ani, które przez ponad tydzień (ponieważ tyle czasu trwała obecna sesja egzaminacyjna) dbały o bezpieczeństwo tak Komisji, jak i zdających. Dziękuję Panu Kanclerzowi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach mgr. inż. arch. Arkadiuszowi Hołdzie za gościnę i udostępnienie sal uczelni, umożliwiając bezpieczne i zgodne z wytycznymi i wymogami sanitarnymi przeprowadzenie części pisemnej egzaminu na uprawnienia.

 

Mam nadzieję, że ten zły czas wkrótce minie i wrócimy do normalnego funkcjonowania a doświadczenie minionej sesji egzaminacyjnej wykorzystamy do podejmowania i realizowania bieżących działań i wyzwań.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →