Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Pismo SLOIA RP w związku z przetargiem nieograniczonym w ramach zadania pn: „Rewitalizacja Cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół mostu Przyjaźń (…)”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

W związku z otrzymaniem korespondencji informującej o ogłoszeniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zadania pn: „Rewitalizacja Cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół mostu Przyjaźń w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej” oraz głosami Koleżanek  i Kolegów zaniepokojonych warunkami uczestnictwa i wymogami zawartymi w ogłoszeniu stawianymi dla projektanta inwestycji jw., Rada SLOIA RP wystosowała do Zamawiającego (MZD w Cieszynie oraz UM Cieszyn) pismo w sprawie warunków przetargu oraz zapisów SIWZ, wyrażając opinię tut. samorządu w ramach ochrony interesów członków izby oraz nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu, a w tym potencjalnego ryzyka zawodowego i finansowego nie sprostania wymogom Zamawiającego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

 

Rada SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →