Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Pismo Rady SLOIA RP w sprawie KEZA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Poniżej zamieszczamy pismo,jakie Rada SLOIA RP wystosowała do KRIA w sprawie Kodeksu Etyki Zawodu Architekta.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią korespondencji.

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →