Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Pismo MPOIA RP w sprawie przetargu dla zadania pn. „Park przy ul. Karmelickiej”

Poniżej zamieszczamy pismo Małopolskiej OIA RP dotyczące przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Park przy ul. Karmelickiej zawierające informacje o konsekwencjach, które należy brać pod uwagę podejmując decyzję o ewentualnym udziale w tym postępowaniu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →