Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Pisma Ministerstwa Rozwoju

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi, jakie otrzymała Krajowa Rada IA RP na pisma dotyczące:

 

  1. nadzoru autorskiego;
  2. umów zawartych w ramach PZP.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią korespondencji.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →