Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Petycja w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

W związku z procedowanymi zmianami w Ustawie Prawo Budowlane, zawierającymi szkodliwe – tak dla jakości naszej przestrzeni, jak i naszego środowiska – propozycje rozwiązań, powstała petycja kontestująca ten kierunek zmian.

 

Ze względu na wagę i niebezpieczeństwo wprowadzenia tych zmian prosimy o zapoznanie się tą petycją zamieszczoną na stronie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_ws_nowelizacji_prawa_budowlanego_zmierzajcego_do_rozszerzenia_ograniczonych_uprawnie_architektonicznych

i dołączenie do długiej już listy Koleżanek i Kolegów, którzy ją podpisali.

 

Więcej informacji na temat petycji dostępne jest na profilu autorów petycji nieformalnej grupy architektów pt. Obrońmy Uprawnienia Architektoniczne (OUA).

Link do profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066621647036

 

Każdy głos naszego środowiska jest w tej sytuacji ważny i z góry dziękujemy za zaangażowanie się w tę akcję.

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

 

Agnieszka Wereszczyńska, Architekt IARP

Wiceprzewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →