Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ostrzeżenie

W związku z przetargiem ogłoszonym, przez EC1 Łódź Miasto Kultury, ul. Targowa 1/3 , 90-022 Łódź, na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa części budynków EC1 Wschód, z przeznaczeniem na cele działalności kinowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (termin składania ofert 08.07.2016), informuję o możliwości naruszenia praw autorskich przez potencjalnego wykonawcę dokumentacji przebudowy tego budynku.

 

Jako firma posiadamy prawa autorskie do utworu jakim jest projekt budowlany i do jego integralności.

Dokumentacja przebudowy, którą zamierza zlecić Inwestor w ramach ogłoszonego przetargu, narusza integralność formy i funkcji budynku, wymaga uzyskania dodatkowego pozwolenia na budowę.

Znaczące zmiany w budynku, powinny zostać z nami uzgodnione, lub powstać przy naszym udziale.

O zgodę na wprowadzenie tych zmian, mimo zwrócenia uwagi na ten fakt, Inwestor nie zwrócił się do nas, a co za tym idzie, zgody takowej nie otrzymał.

W przypadku skutecznego zlecenia przez Inwestora dalszych prac projektowych innemu architektowi, swoich praw autorskich będziemy dochodzić na drodze prawnej.

 

pozdrawiam / best regards

 

Rafał Mysiak

homeOFhouses Sp. z o.o.

ul.Łąkowa 21/20

61-879 POZNAŃ

www.homeofhouses.com

tel/fax: +48(61) 853 53 50

office@homeofhouses.com

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →