Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ostrzeżenie z Kujawsko-Pomorskiej OIA RP

Koleżanki i Koledzy,

Otrzymaliśmy informację od koleżanki architektki z Grudziądza, o próbie wyłudzenia jej podpisu na projekcie wykonanym przez osobę bez odpowiednich uprawnień, która wcześniej ani razu nie konsultowała z nią tego projektu, natomiast użyła jej nazwiska w projekcie i złożyła do Urzędu na pozwolenie.
Osoba, która wykonała ten niemały obiekt użyteczności publicznej, a dokładnie: „Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego” w Grudziądzu przy ul.Wybickiego, działka nr 31/59, 31/28 obr. 73 jest technikiem budowlanym i nie ma uprawnień do wykonywania projektów architektonicznych bez ograniczeń.

Informujemy wszystkich członków Izby o zaistniałej sytuacji, a zarazem przestrzegamy
przed „autoryzowaniem” powyższego opracowania przez innego architekta.

Jednocześnie zwracamy uwagę na odpowiedzialność prawną projektanta podpisującego projekt, którego nie opracował.

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
Przewodnicząca Rady KPOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →