Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Ostrzeżenie w związku z zamówieniem publicznym w Łodzi

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Zamieszczamy  pismo Przewodniczącego Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu Izby Architektów RP, arch. Janusza Gąsiorowskiego, wystosowane do Pani Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu VIII Domu Studenta UŁ przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →