Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Ostrzeżenie SARP o/Bydgoszcz i Kujawsko-Pomorskiej OIA RP w związku z konkursem

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

poniżej przekazujemy informację otrzymaną z SARP O/Bydgoszcz.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 

Rada SLOIA RP

 

 

Szanowni Państwo,

SARP O/Bydgoszcz informuje o ogłoszeniu:

„KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UMK W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY I PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO NIEJ NA ZAMAWIAJĄCEGO”

 

Organizatorem Konkursu jest:
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85–067 BYDGOSZCZ, ul. Jagiellońska 13-15;
tel. +48 52 585-33-06 fax. + 48 52 585-36-92

 

Konkurs zrealizowano bez udziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Bydgoszcz.

W związku z licznymi naruszeniami w Regulaminie Konkursu standardów przyjętych przez nasze stowarzyszenie, prosimy o zwrócenie uwagi na bardzo niekorzystne zapisy dla uczestników konkursu.

 

W załączeniu przesyłamy list do J.M. Rektora UMK w Toruniu.

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Zarząd SARP Oddział Bydgoszcz

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →