Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Ostrzeżenie przed konkursem na opracowanie koncepcji przebudowy budynku magazynowego zlokalizowanego w Chełmie przy ul. Partyzantów 27B.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

przekazujemy ostrzeżenie przed udziałem w konkursie

na opracowanie koncepcji przebudowy budynku magazynowego zlokalizowanego w Chełmie przy ul. Partyzantów 27B, otrzymane z Lubelskiej OIA RP.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →