Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ostrzeżenie o możliwości naruszenia praw autorskich

Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z biura Lubelskiej OIA RP:

Dotyczy zespołu zabudowy mieszkalnej z usługami i garażami podziemnymi, usytuowanego w Lublinie przy ulicach Jutrzenki i Matki Teresy z Kalkuty.

Informujemy, że jesteśmy autorami ww. zespołu zabudowy, którego część północna została zrealizowana w latach 90. XX w. i po roku 2000.

Realizację części południowej, z budynkiem biurowym, początkowo zaprojektowanym jako mieszkalny, wraz z ciągiem zabudowy usługowej – przerwano na etapie części podziemnej.

Część niezrealizowana dwukrotnie zmieniała właściciela a rozpoczęta budowa wciąż pozostaje na etapie, na którym przerwano realizację.

Kontynuację procesu projektowego dla zespołu zabudowy w znacznej części zrealizowanej i zamieszkałej oraz w części południowej zaawansowanej w realizacji, w oparciu o zdeterminowaną tkankę architektoniczno-budowlaną powstałą na podstawie naszego projektu, uznamy za naruszenie praw autorskich oraz Kodeksu Etyki Zawodu Architekta.

Jako autorzy będziemy dochodzić swoich praw z całą stanowczością.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich architektów IARP o uszanowanie naszych praw autorskich.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Maria Balawejder-Kantor, architekt IARP

i Andrzej Kasprzak, architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →