Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Ostrzeżenie o konkursie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Poniżej zamieszczamy ostrzeżenie nadesłane przez Małopolską OIA RP dotyczące „Konkursu dwuetapowego na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności”.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →