Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Ostrzeżenie Kujawsko-Pomorskiej OIA RP w związku z konkursem w Toruniu

Ostrzeżenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej  bazy naukowo – dydaktycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, ogłoszonego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Zdaniem Prezydium Rady i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIA RP Regulamin konkursu w zapisach rodz. VII ust.1 pkt 1.4 narusza interesy zawodowe architektów (uczestników konkursu) w zakresie osobistych praw autorskich.

 

 

Z upoważnienia Prezydium Rady

Marek Jodkiewicz

Wiceprzewodniczący KPOIA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →