Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Opinia Rady SLOIA RP

Poniżej zamieszczamy Opinię Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie kwalifikacji członków sądu konkursowego.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →