Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Oferty pracy-UM Katowice

Urząd Miasta Katowice – nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa:

 

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1980&menu=729

 

 

Urząd Miasta Katowice – nabór na stanowisko urzędnicze: starszy inspektor w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

 

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1982&menu=729

 

 

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →