Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie Katowice, 31.05.2023r.: „Ochrona przeciwpożarowa budynków – część 1. Wymagania dotyczące dróg pożarowych w zabudowie wielorodzinnej.”

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  W pierwszej części szkolenia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z drogami pożarowymi. Na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych omówione będą między innymi klasyfikacja pożarowa budynków oraz rodzaje obiektów wymagających doprowadzenia drogi pożarowej.

   

  Nasz prelegent – Paweł Królikowski – omówi sposoby zapewnienia drogi pożarowej do budynków, przedstawi rozwiązania zamienne a także przykłady rozwiązań projektowych.

  Po wykładzie będzie również możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych tematów.

  W części drugiej szkolenia, która odbędzie się w późniejszym terminie, omówione zostaną wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych.

   

  Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz zostanie udostępnione poprzez stronę: www.izbaarchitektow.pl w zakładce „Szkolenia (SLOIA RP)” dla wszystkich zalogowanych Architektów SLOIA RP w terminie późniejszym.

   

  Rozpoczęcie: 31 maja 2023r. godz.: 15:00

  Miejsce: Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

  Czas trwania: 3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. Paweł Królikowski

  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w latach 2009-2016 zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez SITP, autor publikacji w kwartalniku „Ochrona przeciwpożarowa”.

   

  Zapisy i informacje dodatkowe: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1240

  biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →