Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Obwieszczenie o zwołaniu XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP wraz z wyborami uzupełniającymi do Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →