Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Obwieszczenie o zwołaniu VI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP 26.03.2022r.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →